Therese är intresserad av vad som motiverar människor och har ett delegerande och coachande förhållningssätt som ledare. Hon har erfarenhet inom projektledning, affärsutveckling, medarbetarutveckling, och är en möjlighetsorienterad entreprenör med finger-toppskänsla.

Kunder och kollegor beskriver henne som entusiasmerande, kreativ, handlingskraftig med god förmåga att se till helheten. 

Therese handleder och utvecklar individer utifrån deras egna motivation med hjälp av coachningssamtal, där hon får dem att ta ansvar för sina egna handlanden.

I förändringsarbetet med kunden tar Therese tillvara på människors inre resurser, klargör behov och drivkrafter samt arbetar mot uppsatta  målbilder med kunden, vilket gynnar både personen samt företagen.  

När ett företag vill veta hur personalen mår, genomgår Therese medarbetarundersökningar och återkopplar resultat, åtgärd och är ett fortsatt stöd i utvecklings arbetet. Tillsammans med kunden klargör vi  nuläge, önskat läge, hinder, resurser och arbetar mot uppsatta målbilder. 

Välkommen att höra av dig för kostnadsfri offert!

Mail: thereselugnochro@gmail.com
Tel: 070-764 4344